THÔNG TIN TÀI KHOẢN #68

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#68
Liên Quân
GIÁ NICK: 99,000 VNĐ


Rank T.Đấu

Số Tướng 95

Trang Phục 102

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #68