THÔNG TIN TÀI KHOẢN #69

ACC TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#69
Liên Quân
GIÁ NICK: 99,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 95

Trang Phục 111

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #69