THÔNG TIN TÀI KHOẢN #71

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#71
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 80

Trang Phục 90

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #71