THÔNG TIN TÀI KHOẢN #72

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#72
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 72

Trang Phục 93

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #72