THÔNG TIN TÀI KHOẢN #85

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#85
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 82

Trang Phục 90

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #85