THÔNG TIN TÀI KHOẢN #86

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#86
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 97

Trang Phục 107

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #86