THÔNG TIN TÀI KHOẢN #87

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#87
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 90

Trang Phục 90

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #87