THÔNG TIN TÀI KHOẢN #90

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#90
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 86

Trang Phục 99

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #90