THÔNG TIN TÀI KHOẢN #91

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#91
Liên Quân
GIÁ NICK: 50,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 83

Trang Phục 114

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #91